Digital signering

Signeringsporten

Gjennomgå og signér dokumenter raskt, enkelt og sikkert.

Illustrasjon

Hvordan fungerer det?

1. Laste opp

Velg dokumentet som skal signeres.

2. Klargjøre

Legg til signatarfelt og e-postadresser.

3. Signere

Signeringsporten innhenter signaturer.

Illustrasjon

Hva er Signeringsporten?

Signeringsporten en tjeneste for digital signering og dokumenthåndtering som gjør signeringsprosessen enkel og intuitiv.

Kunder, ansatte og partnere kan gjennomgå og signere dokumenter digitalt fra hvor som helst i verden.

Digital flyt

Signeringsporten kan integreres med bedriftens eksisterende system og gi en sammenhengende flyt fra dokumentet opprettes, via signering til det arkiveres.

Funksjonalitet i Signeringsporten

Enkelt og intuitivt

Signeringsporten er brukervennlig og gjør det enkelt både for den som initierer en signering og for personen som skal signere.

Effektiv flyt

Signeringsporten varsler via e-post og veileder signatarene sømløst gjennom arbeidsflyten på avsenderens ønskede sikkerhetsnivå.

Alle nivåer

Vi tilbyr synlige PDF-signaturer (PAdES) fra sikkerhetsnivå 3 til avansert digital signatur med kvalifiserte e-ID-/ eIDAS-sertifikater.

Juridisk forpliktende

Selv om dokumentene signeres på det laveste sikkerhetsnivået, er signaturen like bindende som den håndskrevne signaturen.

Mobil og nettbrett

Signér dokument på farta! Signeringsporten er like enkel å bruke på mobilen eller nettbrettet som på PC-en.

Integrering

Løsningen kan enkelt integreres med andre web- eller mobilapper, eller via standard-API-er med kjente ERP-, CRM- og avvikssystemer.

Ofte stilte spørsmål

Signeringsporten er en brukervennlig løsning for elektronisk signering.

Med Signeringsporten kan du effektivisere bedriftens håndtering av dokumenter, både internt på arbeidsplassen og eksternt mot kunder og partnere. Dine ansatte, kunder og partnere får muligheten til å signere forretningsdokumenter digitalt uavhengig av hvor man befinner seg i verden, selv når en bare har tilgang til nettbrett eller mobiltelefon.

Signeringsporten har en rekke funksjoner og kan skreddersys til bedriftens behov. Den kan også integreres med andre systemer, for eksempel ERP- og CRM-tjenester, eller med arkivsystemer slik at dokumenter kan bli signert i fagsystemene og arkiveres direkte etterpå.

Den håndskrevne signaturen har i hundrevis av år vært brukt som en personlig bekreftelse på at innholdet i et dokument, en kontrakt eller lignende er lest, forstått og akseptert. Som på mange andre områder har digital teknologi gjort det mulig å forenkle prosessen.

De første løsningene for elektronisk signering kom på 1990-tallet, og siden har teknologien blitt stadig sikrere og mer brukervennlig.  Commfides tilbyr signeringsløsningen fra Ascertia, en av verdens ledende bedrifter innen e-signering, som i Norge heter Signeringsporten.

De fleste møter på elektronisk signering når avtaler skal inngås i en eller annen sammenheng, for eksempel ved kjøp eller salg. Mye tid kan bespares for den enkelte når en kan godkjenne avtalen med noen tastetrykk i stedet for å skrive ut på papir eller dra et sted for å signere fysisk.

For bedrifter kan disse tidsbesparelsene mangedobles. Dokumenter og kontrakter skal gjerne innom en rekke personer som kanskje sitter i hvert sitt land. Med en moderne og pålitelig løsning for e-signering kan denne prosessen gjennomføres på en brøkdel av tiden det ville tatt med fysiske signaturer.  

Signeringsporten er et brukervennlig system som veileder signatarene gjennom arbeidsflyten. Prosessen starter med opplasting av dokumentene, så legger en inn et signaturfelt i dokumentet og setter opp rekkefølgen for signeringen. Signeringsporten kan også settes opp med maler slik at dokumentene allerede er klargjort for signering.

Hver signatar blir varslet på e-post når det er deres tur til å signere. Man ledes gjennom prosessen til sitt tildelte signaturfelt. Brukeren aktiverer signaturen med passord, eller ved å benytte en elektronisk ID sammen med en PIN-kode. Når man har signert, blir signaturen låst og sendes videre til neste person. Systemet følger opp med påminnelse til hver signatar.

Signaturene i Signeringsporten opprettes ved hjelp av kryptografi og såkalt PKI-teknologi. Hver bruker har en unik signeringsnøkkel med et tilhørende digitalt sertifikat. Sertifikatet fungerer som personens digitale identitet og er integrert i hver signatur. Dermed knytter den med stor sikkerhet underskriverens identitet til de signerte dokumentene.

Mellomstore og store virksomheter har ofte flere avdelinger med ulike behov innen sikkerhet, tilganger og digital signering. Ved å legge en Ansatt e-ID på adgangskortet kan man skreddersy både fysiske og digitale tilganger de ansatte har i forhold til sine roller i bedriften.

Med en Ansatt e-ID kan den ansatte identifiseres med tilknytning til virksomheten og logge seg på over 1500 offentlige tjenester. Den ansatte vil også kunne bruke sin e-ID til å logge på tjenester som privatperson, for eksempel Altinn og NAV. 

Skroll til toppen