CertPub

Krypterte meldinger og transaksjoner
på tvers av landegrenser

Hva er CertPub?

CertPub er en tjeneste som forenkler og sikrer kommunikasjon og transaksjoner mellom virksomheter og på tvers av landegrenser.

CertPub gjør det mulig for virksomheter å sende krypterte meldinger og transaksjoner på en enkel måte, som for eksempel ved kommunikasjon mellom banker, overføring av krypterte betalingsfiler og sending av kryptert EHF-faktura.

Tjenesten er utviklet av blant andre Commfides  på initiativ fra Digitaliseringsdirektoratet og Bits (bank- og finansnæringens infrastrukturselskap).

CertPub bygger på en felles europeisk standard for sikker filoverføring, PEPPOL, som legger til rette for sikker og smidig kommunikasjon, overføringer og handel. Alle virksomheter som skal motta meldinger i CertPub trenger et Virksomhetssertifikat.  

Mer om CertPub

Slik fungerer CertPub

CertPub omfatter sertifikater til ulike formål. Hvert selskap som skal motta meldinger må ha et Virksomhetssertifikat. Når en virksomhet utfører en transaksjon gjennom CertPub, hentes mottakerens sertifikat automatisk og overføringen blir kryptert hele veien.

Å komme i gang

For å komme i gang, bestiller selskapet som skal motta meldinger et Virksomhetssertifikat. Selskapet velger hvilken tjeneste som skal benyttes, og Commfides gjør sertifikatet tilgjengelig i CertPub. Commfides drifter CertPub-tjenesten, og Virksomhetssertifikatet fornyes automatisk etter tre år.

Brukere

De første som har tatt i bruk CertPub, er banker som bruker tjenesten for sin sikre kommunikasjon og systemleverandører som håndterer EHF-faktura og -meldinger.

Det forventes at flere bransjer vil ta i bruk CertPub i årene som kommer, for eksempel innenfor helsesektoren, politiet og NAV. Virksomheter som utveksler data med disse bransjene vil i så fall få behov for CertPub.

Bruksområder

  • Betalingsoverføring med ISO20022
  • Interbank-kommunikasjon
  • Kryptert EHF-faktura, kredittnota, ordre m.m.
Her finnes en oversikt over prosesser som Digitaliseringsdirektoratet har laget for offentlig sektor.

Slik kommer dere i gang

1. Bestilling

Bestill Virksomhetssertifikat her. Velg testsertifikat eller produksjonssertifikat og de tjenestene dere ønsker i CertPub.

2. Produksjon

Commfides produserer og tilgjengliggjør sertifikatene i CertPub for de valgte tjenestene.

3. Klart til bruk

Commfides gir beskjed når sertifikatet er tilknyttet de rette tjenestene og dere kan begynne å bruke CertPub.

Bruksområder for CertPub

CertPub brukes hovedsakelig til kryptering, men kan også brukes til signering.

Ende-til-ende-kryptering

Virksomheten som skal sende meldingen benytter mottakerens offentlige nøkkel til å kryptere meldingen. Mottakeren bruker sin private nøkkel i CertPub for å dekryptere meldingen.

signering

Virksomheter kan også publisere sin offentlige nøkkel for signering av meldinger. Mottakeren benytter da avsenders offentlige nøkkel for å spore hvem som signert meldingen.

Ofte stilte spørsmål

CertPub er en tjeneste som forenkler og sikrer kommunikasjon og transaksjoner mellom offentlige og private virksomheter og på tvers av landegrenser.

Ved meldingsutveksling eller transaksjoner mellom ulike virksomheter stilles det store krav til sikkerhet. CertPub er en infrastruktur og oppslagstjeneste som gjør det lett for en bedrift å finne frem til de digitale sertifikatene som kreves til ulike formål.

CertPub er en norsk tjeneste utviklet av Commfides med flere på initiativ fra Digitaliseringsdirektoratet og Bits (bank- og finansnæringens infrastrukturselskap).

Tjenesten bygger på en felles europeisk standard for sikker filoverføring, PEPPOL, som legger til rette for sikker kommunikasjon, overføringer og handel på tvers av landegrenser.

Tjenesten omfatter sertifikater til ulike formål. Virksomheter som skal motta meldinger eller transaksjoner, må ha et Virksomhetssertifikat.  

Når en virksomhet utfører en transaksjon gjennom CertPub, hentes mottakerens sertifikat automatisk og overføringen blir kryptert hele veien.

De første virksomhetene som har tatt i bruk CertPub, er banker som bruker tjenesten for sin kommunikasjon og systemleverandører som håndterer EHF-faktura og -meldinger.

Det er forventet at flere bransjer vil ta i bruk CertPub i årene som kommer, for eksempel innenfor helse, politi og flere andre offentlige tjenester. 

Du kan gjøre bedriften tilgjengelig i CertPub ved å bestille et Virksomhetssertifikat og/eller et Testsertifikat.

Du vil motta en bekreftelse fra Commfides om at sertifikatet er produsert og registrert i CertPub-katalogen. Leveringstiden er 1-3 virkedager. 

Commfides drifter CertPub-tjenesten. Sertifikatet fornyes automatisk etter 3 år (med mindre det sies opp innen 30 dager før utløpsdatoen).

Skroll til toppen