Digital legitimasjon

Ansatt e-ID

Et nyttig verktøy for digitale arbeidsoppgaver

Hva er Ansatt e-ID?

Ansatt e-ID er en digital legitimasjon og et verktøy for digitale arbeidsoppgaver. Den ansatte identifiserer seg i sin rolle som ansatt istedenfor å bruke sin private e-ID. Dette skaper trygghet for både arbeidstaker og arbeidsgiver. Vanlige arbeidsoppgaver: 

 • Rapportering, for eksempel til NAV eller Altinn
 • Digital signering
 • Sikker innlogging på PC

Ansatt e-ID er knyttet til en person med kobling til bedriften som står bak den digitale handlingen. Bedriften eier og administrerer e-ID-en og kansellerer den når den ansatte slutter. 

Trygghet

Når de ansatte bruker Ansatt e-ID for rapportering eller digital signering, opptrer de på vegne av virksomheten. Slik blir det tydelig hvem som er ansvarlig for handlingen.

Bruksområder Ansatt e-ID

Rapportering

Ansatt e-ID kan benyttes til rapportering mot offentlige tjenester, også der den ansatte ellers bruker sin private e-ID, som på Altinn.

Digital signering

Bruk Ansatt e-ID til å signere digitalt på dokument, avtaler eller anbud. Signering med Ansatt e-ID forplikter virksomheten, ikke den ansatte.

Tilgangskontroll

Ansatt e-ID er kompatibel med Microsoft AD og øker sikkerheten ved S/MIME-autentisering og sentral styring av tilganger.

Kryptering

En av funksjonene i Ansatt e-ID er ende-til-ende-kryptering. Krypteringen som brukes er RSA med opsjon for elliptiske kurver.

Hjemmekontor

Ansatt e-ID kan brukes for sikker hjemmekontorløsning og settes opp av IT-avdelingen som VPN-forbindelse.

Ett kort til alt

Samle virksomhetens behov for sikkerhet i adgangskortet. Bruk kortet til innlogging, digital signering, adgangskontroll og mye mer.

Den offentlige digitaliseringsstrategien understreker:

«Det er behov for å kunne bevise knytning mellom en person og en virksomhet i de tilfeller hvor personen signerer på vegne av virksomheten.»

Hvorfor Ansatt e-ID?

Mindre risiko for svindel

Når de ansatte bruker Ansatt e-ID på jobb, opptrer de digitalt på vegne av sin arbeidsgiver og unngår sammenblanding med privat legitimasjon. Dette skaper trygghet for alle parter.

Når en ansatt velger å bruke sin private BankID til å signere på en kontrakt,  kan det oppstå tvil om signaturen er juridisk forpliktende for virksomheten. En Ansatt e-ID fjerner all tvil. 

Om svindlere får tak i en digital identitet, kan det i verste fall føre til at personens bankkonto blir tømt. For en bedrift kan det få store konsekvenser om uvedkommende får tilgang til interne systemer. 

En Ansatt e-ID gir tilgang til alle offentlige tjenester, men ikke til å logge inn i banken. ID-tyveri blir dermed mindre attraktivt, og både penger og bedriftens data er sikrere. 

Administrasjon av e-ID

E-ID-portalen

Når bedriften blir kunde, får dere tilgang til E-ID-portalen. 
Portalen gjør det enkelt og oversiktlig å administrere Ansatt e-ID. 

OVERSIKT

Portalen gir full oversikt over hvilke ansatte som har e-ID, og status for leveranser og fakturaer.

ADMINISTRASJON

Med E-ID-portalen blir administrasjon enkelt. Du kan bestille, kansellere eller fornye e-ID med et klikk. En eller flere administratorer får tilgang til å håndtere Ansatt e-ID for bedriften.

Bli forhandler

E-ID-portalen gjør det enkelt å bli e-ID-forhandler. Som forhandler kan du administrere e-ID for så mange kunder du ønsker uten å miste oversikten.

Bestilling og leveranse

1. Bestille

Du bestiller Ansatt e-ID via vår nettside eller i e-ID Portalen. Ved første bestilling må en person med en rolle i Brønnøysundsregistrene signere på bestillingen.

2. Registrere

Den ansatte får en link på e-post for å registrere sin personlige informasjon. Den ansatte må ha norsk personnummer eller D-nummer for å kunne få Ansatt e-ID.

3. Hente på posten

En pakke med Ansatt e-ID blir sendt til postkontoret den ansatte tilhører og hentes mot fremvisning av pass eller nasjonalt ID-kort. En SMS med PIN-kode blir sendt til personens mobiltelefon.

Alle behov på ett sted

Behovene for sikkerhet, tilgang og digital signering er ofte ulike fra avdeling til avdeling. Heldigvis kan én og samme Ansatt e-ID løse mange av utfordringene i bedriften.

Ansatt e-ID har funksjoner for autentisering, signering og kryptering og kan løse utfordringer knyttet til: 

 • Tilgangskontroll via Active Directory
 • Adgangskontroll ved å legge Ansatt e-ID på adgangskortet
 • Rapportering på vegne av bedriften
 • Digital signering
 • Tilgang i Helsenett
 • Hjemmekontorløsning med VPN

Bruksområder fordelt på avdeling

Økonomi og innkjøp

 • Signering av anbud og kontrakter
 • Utsendelse av lønnsslipp
 • Rapportering til Altinn
 • Rapportering til Skattetaten/Finanstilsynet m.fl.

HR og ledelse

 • Rapportering av sykemeldte
 • Rapportering til Altinn
 • Signering av avtaler
 • Sikker utskrift

Administrasjon

 • Rapportering til Altinn
 • Adgangskort
 • Signering av nyansettelser
 • Innlogging på PC

IT og utvikling

 • Tilgangskontroll AD
 • VPN-klient
 • Signering og kryptert e-post
 • PKI-enabling av plattform

Ofte stilte spørsmål

En stadig større del av offentlige tjenester fra stat, fylke og kommune befinner seg helt eller delvis på nett. En elektronisk ID bekrefter at du er den du gir deg ut for å være, og er i dag nødvendig for å få tilgang til disse tjenestene.

Commfides Ansatt e-ID er en elektronisk ID på høyeste sikkerhetsnivå og utstedes i henhold til norske offentlige krav og EUs standarder. En Ansatt e-ID har funksjoner for digital signering, autentisering (innlogging) og kryptering av informasjon.

Ansatt e-ID er en personlig e-ID som eies av en bedrift og som identifiserer bedriften og den ansatte. Den digitale ID-en ligger i en chip på et plastkort. Den ansatte kan bruke den til å logge inn på PC-en eller på offentlige digitale tjenester. Den kan også brukes til å signere dokumenter.

Teknisk sett er Ansatt e-ID et digitalt sertifikat, en datafil som inneholder informasjon og en bekreftelse av din og bedriftens identitet. Legitimasjonsprosessen, som blant annet innebærer kontroll av pass og en callback-prosedyre for bedriften, er viktig fordi den er grunnlaget for denne bekreftelsen.

Identitetstyveri er et økende samfunnsproblem. Om svindlere får tilgang til din digitale identitet kan det i verste fall føre til at bankkontoen din blir tømt. Og for en bedrift kan det få store konsekvenser om uvedkommende får tilgang til interne systemer.

Dersom en ansatt bruker en privat BankID til pålogging i jobbsammenheng, gjør det både personen og bedriften sårbar overfor svindlere. Ansatt e-ID er tryggere både for bedriften og den ansatte.

En Ansatt e-ID fra Commfides kan brukes til pålogging i offentlige tjenester, men ikke til å logge inn i banken. ID-tyveri blir dermed mindre attraktivt, og både pengene dine og bedriftens data er sikrere. 

Prinsippet om å ikke bruke privat e-ID i jobbsammenheng er også nedfelt i lovverket, nærmere bestemt i eForvaltningsforskriftens paragraf 19. Den slår blant annet fast at bruk av den ansattes e-ID krever særskilt godkjenning.

Mellomstore og store virksomheter har ofte flere avdelinger med ulike behov innen sikkerhet, tilganger og digital signering. Ved å legge en Ansatt e-ID på adgangskortet kan man skreddersy både fysiske og digitale tilganger de ansatte har i forhold til sine roller i bedriften.

Med en Ansatt e-ID kan den ansatte identifiseres med tilknytning til virksomheten og logge seg på over 1500 offentlige tjenester. Den ansatte vil også kunne bruke sin e-ID til å logge på tjenester som privatperson, for eksempel Altinn og NAV. 

E-ID-portalen er et gratis og brukervennlig verktøy for bedrifter som benytter Ansatt e-ID. Den gir en komplett oversikt over hvilke personer som har Ansatt e-ID i bedriften og gjør bestilling, fornyelse og administrasjon enkelt.

I E-ID-portalen kan bedriften bestille Ansatt e-ID og Virksomhetssertifikater etter behov og holde oversikt over sine sertifikater. Portalen viser også status for leveranser og faktura, og gir tilgang til å revokere eller fornye sertifikater.

Skroll til toppen