Commfides

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen definerer innsamlingen av informasjon og brukspraksis som Commfides Norge AS (org nr.: 988 31 2495, heretter kalt Commfides) benytter på sine nettsider www.commfides.com  

Innhold

 • Dine rettigheter
 • Informasjon vi samler inn, hvordan det samles og formålet
 • Informasjonslagring og sikkerhet
 • Informasjonsdeling
 • Cookies og Analytics
 • Få tilgang til informasjonen din
 • E-post og direkte markedsføring
 • Datalagring
 • Sletting, begrenset behandling
 • Data Portabilitet
 • Beskyttelsesgarantier
 • Barns personvern
 • Endringer i personverkerklæringen
 • Kontakt oss, mer informasjon

Dine rettigheter

 • Rett til å bli informert – Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Commfides Norge AS prosesserer, lagrer og (eventuelt) deler dine personlige data. Du vil bli varslet ved endringer av denne personvernerklæringen eller hvis noe berører dine data.
 • Rett til tilgang – Informasjon vi har om deg kan du få på forespørsel.
 • Rett til rettelse – Dersom du opplever at opplysninger om deg er uriktige, kan du kreve retting.
 • Rett til å bli slettet – Du kan be om å få dine data slettet, dog med begrensinger (se Sletting, begrenset behandling)
 • Rett til å begrense behandling – Du kan be om å få begrenset behandlingen av dine data.
 • Rett til dataportabilitet – Du kan be om å få dine data eksportert. Se «Data Portabilitet».
 • Rett til å protestere – Se «Kontakt oss, mer informasjon»
 • Rettigheter relatert til automatisert beslutningstaking, inkludert profilering – Commfides Norge AS bruker ikke dette.

Informasjonen Commfides Norge AS samler inn - hvordan og hvorfor

For produkter du bestiller fra våre nettsider, ligger det egne personvernerklæringer i bestillingsskjemaene som beskriver hvordan vi samler inn og bruker dine personopplysninger.

Når du fyller inn «Kontakt oss»-skjemaet eller «Sperring»-skjemaet, samler vi inn navn, e-postadresse og mobilnummer Dette gjør vi for å kunne besvare deg og knytte deg til et produkt du har eller holder på å bestille fra oss.

Når du sender oss e-post på servicedesk@commfides.com, vår epost for support, tar vi vare på din henvendelse for å kunne besvare og hjelpe deg.

Lagring av informasjon og sikkerhet

Alle data lagres hos Commfides Norge AS’ datasentre i Norge.

Informasjonsdeling

Commfides er underlagt taushetsplikt og deler ikke dine persondata eller bruk.

Deling med politimyndigheter

I de tilfellene det er lovpålagt, vil vi måtte dele data som vi blir pålagt å dele med myndighetene.

Cookies og Analytics

Vi bruker Google Analytics på våre nettsider for å kunne analysere og forbedre brukeropplevelsen. Google Analytics samler inn data om brukerne, men anonymiserer dem ved å fjerne de tre siste sifrene fra IP-adressene. Du kan deaktivere datainnsamlingen ved å trykke på banneret nederst på siden eller ved hjelp av Googles OptOut addon.

Noen cookies er nødvendige for bruk av nettsidenfor eksempel språkinnstillinger.

Få tilgang til informasjonen din

Hvis du ønsker innsyn i dine personopplysninger ber vi deg sende epost til servicedesk@commfides.com. Vær obs på at vi vil foreta en validering av deg og din henvendelse for å kontrollere at du er den du ber om å få utlevert data om.

E-post og direkte markedsføring

E-posten vil ikke bli brukt til markedsføring.

Sletting, begrenset behandling

Du kan be om sletting av dine persondata.

Data-portabilitet

Du har rett til å få utlevert personopplysningene dine og få lagret disse på en privat enhet til videre og personlig bruk.  For å få utlevert dette, vennligst send epost til servicedesk@commfides.com. Merk at dette kan ta opp imot 1 måned.

Beskyttelsesgarantier

Vi benytter fysiske, logiske og administrative tiltak for å forhindre uautorisert tilgang til dine data. 

Hvis vi finner et brudd som påvirker dine personopplysninger, vil vi undersøke og informere deg innen 72 timer etter at vi blir oppmerksomme på det (i henhold til personvernloven/GDPR). 

Endringer i personvernerklæringen

Vi forbeholder oss retten til å endre denne personvernerklæringen når vi legger til flere funksjoner, for å overholde lover eller for å gi bedre brukerbeskyttelse. Vennligst sjekk denne siden for eventuelle nye endringer. 

Hvis vi gjør noen endringer i denne personvernerklæringen, vil vi varsle deg via e-post når endringene trer i kraft.

Vennligst gjennomgå endringer nøye. 

Kontakt oss for mer informasjon

Hvis du har spørsmål, forslag eller andre kommentarer til denne personvernerklæringen vennligst ta kontakt på epost til servicedesk@commfides.com. Vi gir tilbakemelding senest innen syv virkedager.

Skroll til toppen