Digital og fysisk sikkerhet på ett kort

Løs bedriftens sikkerhetsbehov
med adgangskortet

Muligheter med Ansatt e-ID

Ansatt e-ID er de ansattes digitale identitet på arbeidsplassen og et smidig verktøy for digitale arbeidsoppgaver. Som et førerkort er Ansatt e-ID gyldig legitimasjon, men administrert av arbeidsgiver. 

En Ansatt e-ID kan brukes til langt mer enn rapportering og digital signering. Når den legges på adgangskortet eller brukes for tilgangskontroll på PC-en, får virksomheten kombinert flere behov på et kort. 

trygghet

Når de ansatte bruker Ansatt e-ID for rapportering, opptrer de på vegne av virksomheten og unngår å bruke privat legitimasjon.

Bruksområder Ansatt e-ID

Rapportering

Ansatt e-ID kan benyttes til rapportering mot offentlige tjenester, også der den ansatte ellers bruker sin private e-ID, som på Altinn.

Digital signering

Bruk Ansatt e-ID til å signere digitalt på dokument, avtaler eller anbud. Signering med Ansatt e-ID forplikter virksomheten, ikke den ansatte.

Tilgangskontroll

Ansatt e-ID er kompatibel med Microsoft AD og øker sikkerheten ved S/MIME-autentisering og sentral styring av tilganger.

Kryptering

En av funksjonene i Ansatt e-ID er ende-til-ende-kryptering. Krypteringen som brukes er RSA med opsjon for elliptiske kurver.

Skrive e-resept

For helsepersonell kan Ansatt e-ID brukes mot Helsenett. Leger kan skrive e-resept og gjøre oppslag mot Kjernejournal.

Hjemmekontor

Ansatt e-ID kan brukes for sikker hjemmekontorløsning og settes opp av IT-avdelingen som VPN-forbindelse.

Ett kort for flere behov

Behovene for sikkerhet, tilgang og digital signering er ofte ulike fra avdeling til avdeling. Heldigvis kan én og samme Ansatt e-ID løse mange av utfordringene i bedriften.

Ansatt e-ID på adgangskortet kan brukes til å gi både fysisk og digital tilgang. Andre bruksområder som kan legges inn:

 • Tilgangskontroll mot Active Directory (AD)
 • Rapportering mot offentlig sektor på vegne av arbeidsgiver
 • Digital signering med signatur tilknyttet bedriften
 • Skrive e-resept (helsepersonell)
 • TIlgang til kjernejournal (helsepersonell)
 • Hjemmekontorløsning med VPN
 • Utsendelse av lønnsslipp
 • Kantinekort
 • Sikker utskrift

Bruksområder fordelt på avdeling

Økonomi og innkjøp

 • Signering av anbud og kontrakter
 • Utsendelse av lønnsslipp
 • Rapportering til Altinn
 • Rapportering til Skattetaten/Finanstilsynet m.fl.

HR og ledelse

 • Rapportering av sykemeldte
 • Rapportering til Altinn
 • Signering av avtaler
 • Sikker utskrift

Administrasjon

 • Rapportering til Altinn
 • Adgangskort
 • Signering av nyansettelser
 • Innlogging på PC

IT og utvikling

 • Tilgangskontroll AD
 • VPN-klient
 • Signering og kryptert e-post
 • PKI-enabling av plattform

Administrasjon

Lokal e-ID-stasjon

Commfides tilbyr en lokal onboardingstasjon, et helhetlig håndteringssystem med lokal produksjon av Ansatt e-ID. Systemet gjør det enkelt for bedriften å produsere og administrere kortene og er tilpasset en e-IDs livssyklus.

 

Sentral plassering

E-ID stasjonen plasseres sentralt i bedriften og består av PC, skanner, printer og PIN-pad. Kontoret må følge visse fysiske og digitale sikkerhetskrav som en del av Commfides' sertifisering.

e-ID-operatører

Bedriftens administrative personell går gjennom en praktisk og teoretisk opplæring for å bli sertifiserte e-ID-operatører som produserer og leverer ut e-ID til de ansatte fra stasjonen.

Enkel administrasjon

Onboardingsløsningen har bred funksjonalitet og løsningen omfatter blant annet utstedelse av Ansatt e-ID, automatisk varsling til bruker om utløp, fornyelse og sperring.

Hvorfor Ansatt e-ID?

Mindre risiko for svindel

Når de ansatte bruker Ansatt e-ID på jobb, opptrer de digitalt på vegne av sin arbeidsgiver og unngår sammenblanding med privat legitimasjon. Dette skaper trygghet for alle parter.

Når en ansatt velger å bruke sin private e-ID til å signere på en kontrakt,  kan det oppstå tvil om signaturen er juridisk forpliktende for virksomheten. En Ansatt e-ID fjerner all tvil. 

Om svindlere får tak i en digital identitet, kan det i verste fall føre til at personens bankkonto blir tømt. For en bedrift kan det få store konsekvenser om uvedkommende får tilgang til interne systemer. 

En Ansatt e-ID gir tilgang til alle offentlige tjenster, men ikke til å logge inn i banken. ID-tyveri blir dermed mindre attraktivt, og både penger og bedriftens data er sikrere. 

Ofte stilte spørsmål

En stadig større del av offentlige tjenester fra stat, fylke og kommune befinner seg helt eller delvis på nett. En elektronisk ID bekrefter at du er den du gir deg ut for å være, og er i dag nødvendig for å få tilgang til disse tjenestene.

Commfides Ansatt e-ID er en elektronisk ID på høyeste sikkerhetsnivå og utstedes i henhold til norske offentlige krav og EUs standarder. En Ansatt e-ID har funksjoner for digital signering, autentisering (innlogging) og kryptering av informasjon.

Ansatt e-ID er en personlig e-ID som eies av en bedrift og som identifiserer bedriften og den ansatte. Den digitale ID-en ligger i en chip på et plastkort. Den ansatte kan bruke den til å logge inn på PC-en eller på offentlige digitale tjenester. Den kan også brukes til å signere dokumenter.

Teknisk sett er Ansatt e-ID et digitalt sertifikat, en datafil som inneholder informasjon og en bekreftelse av din og bedriftens identitet. Legitimasjonsprosessen, som blant annet innebærer kontroll av pass og en callback-prosedyre for bedriften, er viktig fordi den er grunnlaget for denne bekreftelsen.

Identitetstyveri er et økende samfunnsproblem. Om svindlere får tilgang til din digitale identitet kan det i verste fall føre til at bankkontoen din blir tømt. Og for en bedrift kan det få store konsekvenser om uvedkommende får tilgang til interne systemer.

Dersom en ansatt bruker en privat BankID til pålogging i jobbsammenheng, gjør det både personen og bedriften sårbar overfor svindlere. Ansatt e-ID er tryggere både for bedriften og den ansatte.

En Ansatt e-ID fra Commfides kan brukes til pålogging i offentlige tjenester, men ikke til å logge inn i banken. ID-tyveri blir dermed mindre attraktivt, og både pengene dine og bedriftens data er sikrere. 

Prinsippet om å ikke bruke privat e-ID i jobbsammenheng er også nedfelt i lovverket, nærmere bestemt i eForvaltningsforskriftens paragraf 19. Den slår blant annet fast at bruk av den ansattes e-ID krever særskilt godkjenning.

Mellomstore og store virksomheter har ofte flere avdelinger med ulike behov innen sikkerhet, tilganger og digital signering. Ved å legge en Ansatt e-ID på adgangskortet kan man skreddersy både fysiske og digitale tilganger de ansatte har i forhold til sine roller i bedriften.

Med en Ansatt e-ID kan den ansatte identifiseres med tilknytning til virksomheten og logge seg på over 1500 offentlige tjenester. Den ansatte vil også kunne bruke sin e-ID til å logge på tjenester som privatperson, for eksempel Altinn og NAV. 

E-ID-portalen er et gratis og brukervennlig verktøy for bedrifter som benytter Ansatt e-ID. Den gir en komplett oversikt over hvilke personer som har Ansatt e-ID i bedriften og gjør bestilling, fornyelse og administrasjon enkelt.

I E-ID-portalen kan bedriften bestille Ansatt e-ID og Virksomhetssertifikater etter behov og holde oversikt over sine sertifikater. Portalen viser også status for leveranser og faktura, og gir tilgang til å revokere eller fornye sertifikater.

Skroll til toppen