Sertifikatpolicy

CERTIFICATE POLICY (CP) OG CERTIFICATION PRACTICE STATEMENT (CPS)

Certificate Policy (CP): Dokument som definerer regelverket og tjenestene til den CA som eier CP, samt rammevilkårene som rår (juridisk og teknisk).

Certificate Practice Statement (CPS): Dokument som definerer funksjonaliteten til en CA og den PKI CA inngår i. Et dokument som beskriver implementeringen av CP.

Fingeravtrykk for SHA256 CA

CP/CPS Root cert sha256 fingerprint
CPN Enterprise SHA256 CLASS 3 *
dc 38 ac 1c b3 2a 5f 85 08 14 09 89 98 da d1 35 83 16 f4 86
CPN Person High SHA256 CLASS 3 *
04 e5 f8 66 48 80 12 04 ea 3b 4c d2 1e e2 eb 75 bd cf 62 ca
CPN Person Standard SHA256 CLASS 3 *
8a 8d 0f 2a 07 ed 2d 91 aa ff 58 24 2a 85 bd bc b4 04 d5 09
CPN RootCA SHA256 Class 3
e7 47 8c ea 79 5c b6 ab aa 1e 8b ae b5 08 a0 58 b4 8b 57 49
CPN RootCA SHA256 Class 3

* Alle CAene over er signert av CPN RootCA SHA256 Class 3.

Fingeravtrykk for SHA1 CA

CP/CPS Root cert sha256 fingerprint
Commfides Professional Network Root
4f 92 9e 21 39 9d a6 c7 da 63 c6 3f b6 7b ae 98 83 81 45 2d
Commfides Person High Root **
85 97 de a1 e8 d6 b3 79 38 0f ab 89 a8 44 a5 d0 50 c3 3e 39
Commfides Person Standard Root **
03 48 2f fb 0f b8 34 93 48 ea 27 15 54 34 6b 0e 59 90 f1 84
Commfides Enterprise Norwegian Root **
da 00 b1 b0 9d 2f 6b 8c e9 ac 5d 0b 4c 35 c8 0e 4f 7a 89 c6

** Alle CAene over er signert av Commfides Professional Network Root.

Certificate Policy (CP), Certification Practice Statement (CPS) & PKI Disclosure Statement (PDS)

CP/CPS/PDS for Commfides sertifikater og Commfides kvalifiserte sertifikater i henhold til eIDAS finnes her.

Skroll til toppen