Commfides Norge AS

Vi kan digital sikkerhet

Vi hjelper deg med elektronisk ID, SSL-sertifikater, digitale signaturer og trygg digitalisering

Produkter

eSegl

Virksomhetssertifikat

Ansatt e-ID

Digital identitet på jobb

Privat e-ID

Personlig ID på nett

SSL

SSL-/TLS-sertifikater

E-signatur

Enkel digital signering

E-ID-løsninger

Skreddersydde løsninger

Ansatt e-ID

Ansatt e-ID er en digital legitimasjon og et verktøy for digitale arbeidsoppgaver. Den ansatte identifiserer seg i sin rolle som ansatt istedenfor å bruke sin private e-ID. Dette skaper trygghet for både arbeidstaker og arbeidsgiver. Vanlige arbeidsoppgaver: 

  • Rapportering, for eksempel til NAV eller Altinn
  • Digital signering
  • Sikker innlogging på PC

Ansatt e-ID er knyttet til en person med kobling til bedriften som står bak den digitale handlingen. Bedriften eier og administrerer e-ID-en og kansellerer den når den ansatte slutter. 

SSL-portalen

SSL-portalen lar deg administrere SSL-sertifikater for din bedrift og deres bedriftskunder. Portalen tilpasses deres behov med egen sertifikatportefølje og ubegrenset antall brukere. 

OVERSIKT

Få full oversikt og kontroll over deres og eventuelle kunders SSL-sertifikater med SSL-portalen.

ADMINISTRASJON

Bestill, kanseller og forny SSL-sertifikater med ett klikk. SSL-portalen gir tilgang til alle SSL-typer fra verdensledende leverandører.

brukere

I SSL-portalen kan dere ha så mange brukere dere trenger og en administrator kan opprette brukere med ulike rettigheter.

Skal du rapportere til det offentlige?

Virksomhetssertifikat

Et Virksomhetssertifikat er bedriftens digitale legitimasjon. Rapportering er av de vanligste bruksområdene. Virksomhetssertifikat kalles også for eSegl eller eSeal og tilfredsstiller gjeldende standarder i Norge og EU.

Altinn

Alle typer selskap i Norge rapporterer inn A-melding til Altinn. A-meldingen kan sendes gjennom lønnsystemet, via regnskapsfører eller direkte til Altinn. Ved å bruke et Virksomhetssertifikat gjør du rapporteringen smidig og riktig.

Rapportering av sykmeldte

NAV legger til rette for digital oppfølging og rapportering av sykmeldte. Et Virksomhetssertifikat benyttes for å identifisere bedriften digitalt og oppfylle kravene til sikker kommunikasjon.

Skatteetaten

Skatteetaten har flere digitale tjenester som gjør det enkelt for virksomheter å få innsyn i deres data. En av dem er tilgang til elektronisk skattekort for arbeidstaker. Virksomhetssertifikat kan brukes for å få tilgang.

Maskinporten

Maskinporten er utviklet av Digitaliseringsdirektoratet og gjør det mulig for bedrifter å dele informasjon på en sikker måte. Alle bedrifter som skal bruke Maksinporten trenger et Virksomhetssertifikat.

Elhub

Det er krav om at all meldingsutveksling i el-leverandør-nettverket Elhub er kryptert med Virksomhetssertifikat. Sertifikatet må være utstedt til organisasjonsnummeret som signerer på meldingen.

Digital legitimasjon

Privat e-ID

Bruk din digitale legitimasjon fra Commfides i over 1500 offentlige norske tjenester via ID-porten, for eksempel: 

Skatteetaten

Sjekk skattemeldingen, endre skattekort m.m.

NAV

Sjekk opplysninger om trygd, foreldrepenger, pensjon m.m.

resepter

Hent ut digitale resepter på helsenorge.no

Lånekassen

Søk om eller administrer lån hos Lånekassen

Signeringsporten

Signeringsporten er et helhetlig system for dokumenthåndtering som gjør digital signering enkelt og intuitivt. Kunder, ansatte og partnere kan signere digitalt fra hvor som helst i verden. 

Signeringsporten er brukervennlig og kostnadseffektiv. Du betaler kun for antallet signaturer du bruker per måned. 

CertPub

CertPub er en tjeneste som forenkler og sikrer kommunikasjon og transaksjoner mellom virksomheter og på tvers av landegrenser.

CertPub gjør det mulig for virksomheter å sende krypterte meldinger og transaksjoner på en enkel måte, som for eksempel ved kommunikasjon mellom banker, overføring av krypterte betalingsfiler og sending av kryptert EHF-faktura.

Tjenesten er utviklet av blant andre Commfides  på initiativ fra Digitaliseringsdirektoratet og Bits (bank- og finansnæringens infrastrukturselskap).

CertPub bygger på en felles europeisk standard for sikker filoverføring, PEPPOL, som legger til rette for sikker og smidig kommunikasjon, overføringer og handel. Alle virksomheter som skal motta meldinger i CertPub trenger et Virksomhetssertifikat.  

Noen av våre kunder

Skroll til toppen