Informasjon om overgang til SEID 2.0

Norge har nå gått over til en ny standard for Virksomhetssertifikater kalt SEID 2.0 som samsvarer med EUs lovgivning. Virksomheter kan nå kommunisere effektivt og sikkert på tvers av landegrensene.

De tidligere nasjonale sertifikatprofilene SEID 1.0 blir nå erstattet med de nye oppdaterte sertifikatprofilene SEID 2.0, som er i tråd med europeisk standard og lov, kalt eIDAS forordningen for tillitstjenester. Bakgrunn for oppgraderingen er å øke tilliten i digitale transaksjoner i EU og skape et felles grunnlag for å sikre digitale interaksjoner, slik at hverdagen blir enklere.

Hva er fordelene for deg?

  • Økt sikkerhet med sterkere kryptografi. Public key size Root CA fra SHA256 2048 til SHA512 4096.
  • Bedre interoperabilitet for bruk av Virksomhetssertifikater og eSeals i hele EuropaSeid 2.0 eIDAS
  • Standardisering i henhold til felles Europeisk regelverk

Hva må du gjøre?

Tekniske forberedelser

Sertifikater med SEID 1.0 profil

Informasjon om Seid 1.0-sertifikater.

Sertifikater med SEID 2.0 profil

Informasjon om Seid 2.0-sertifikater

FAQ – Vanlige spørsmål om SEID 2.0

Har du andre spørsmål?

Skroll til toppen