Slik genererer du en CSR-fil

Installasjon

Å lage en bundle fil fra .crt-filer:

En rekke systemer (bl.a. Apache) krever at intermediate-sertifikatene ligger samlet i en bundle-fil.

Dette gjøres enkelt ved å lage en ny tekstfil som inneholder alle intermediate- og rot-sertifikater i “omvendt” rekkefølge, dvs:
Intermediate 2
Intermediate 1
Rot 0

(NB! Ofte får du feil om Chain-anchor ved å ha topproten med i bundelen da denne skal ligge i operativsystemet/klienten fra før, da kan du bare fjerne den siste (rot) fra bundelen.

Lagre filen som dittDomene.ca-bundle.

Å installere sertifikatet på Tomcat:

Rot-sertifikat:
Skriv følgende kommando for å installere Rot sertifikatet filen:
keytool -import -trustcacerts -alias root -file RotSertFil.crt -keystore keystore.key

Hvis du får en melding som sier «Certificate already exists in system-wide CA keystore under alias <…> Do you still want to add it to your own keystore? [no]:», Velger du Yes. Hvis det fungerte vil du mottatt følgende melding «Certificate was added to keystore».

Mellomliggende sertifikat:
Skriv følgende kommando for å installere Mellomliggende sertifikatet filen:
keytool -import -trustcacerts -alias intermediate -file

MellomliggendeSertFil.crt -keystore keystore.key
Hvis det fungerte vil du mottatt følgende melding «Certificate was added to keystore».

Domenesertifikat:
Skriv inn følgende kommando for å installere sertifikatet til ditt domene:
(husk å bruk samme alias som er brukt til private nøkkelen)
keytool -import -trustcacerts -alias tomcat -file DomeneSertFil.crt -keystore keystore.key

Hvis det fungerte vil du mottatt følgende melding «Certificate reply was installed in keystore».

Nå er alle sertifikatene installert i din keystore fil, det som gjenstår nå er å konfigurere din server til å bruke keystore filen.

Konfigurer din SSL Connector
Tomcat krever at SSL Connector er konfigurert før den kan akseptere sikre tilkoblinger.

Standardinnstillingen til Tomcat ser etter en Keystore med filnavn som slutter på .keystore i hjemmet katalog med standard passord «changeit». Hjemmet katalogen er vanligvis /home/brukernavn/ på Unix og Linux systemer, og C:\Documents and Settings\brukernavn\ på Microsoft Windows systemer. Du har mulighet til å endre passord og filplassering.

Kopiere keystore filen (keystore.key) til hjemmeområdet.
Åpne filen ${CATALINA_HOME}/conf/server.xml i en teksteditor.

Avkommenter SSL Connector-konfigurasjonen.
Kontroller at Connector Port er 443.
Kontroller at keystorePass samsvarer med passordet for keystore og keystoreFile inneholder banen og filnavnet til din keystore.
Når du er ferdig burte din Connector se omtrent slik ut:
<Connector className=»org.apache.catalina.connector.http.HttpConnector» port=»8443″ minProcessors=»5″ maxProcessors=»75″ enableLookups=»true» acceptCount=»10″ debug=»0″ scheme=»https» secure=»true»>

<Factory className=»org.apache.catalina.net.SSLServerSocketFactory» clientAuth=»false» protocol=»TLS» keystoreFile=»/mappe/keystore.key» keystorePass=»passord»/>

  • Lagre endringen til server.xml
  • Gjør en omstart av Tomcat

Apache Tomcat (keytool):

Lag en ny keystore:
keytool -genkeypair -keysize 2048 -keyalg RSA -alias ALIAS -keystore KEYSTORENAVN

Bruk samme passord på keystore og selve nøkkelen.

Verifiser keystore:
keytool -list -keystore keystore
Her forventer en bare at det er ett entry; PrivateKeyEntry.

Lag CSR:
keytool -certreq -alias ALIAS -keyalg RSA -file CERTFIL.csr -keystore KEYSTORENAVN’

csr gis til oss og du mottar en zip-fil med diverste crt/cer filer.Velger du IIS som server type under bestilling får du en ferdiglaga p7b-fil som gjør installasjon litt raskere. Mulig du må endre fil-endelse fra .cer til .p7b. p7b-filen inneholder sertifikatet samt intermediate og rot-sertifikatene.
Deretter import p7b inn i keystore:
keytool -import -alias ALIAS -trustcacerts -file FILEN_SOM_DU_FÅR_AV_OSS.p7b -keystore KEYSTORE

Flytt så keystore-filen (jks) inn til \Jenkins\secrets (dette er sikkert ikke nødvendig da det kan spesifiseres i config, men virker til å være egne les/skriv-rettigheter til denne mappen som er en liten fordel).
i jenkins.xml:
Verifiser at -httpsKeyStore=”%BASE%\secrets\KEYSTORE” –httpsKeyStorePassword=KEYSTORE_PASSWORD

CSR-filer

Skroll til toppen