Vi sikrer din virksomhets elektroniske kommunikasjon.

Commfides er registrert hos Nkom som utsteder av kvalifiserte sertifikater for elektronisk identitet (e-ID) og leverer løsninger som gir deg offentlig godkjent e-signatur, kryptert e-post og sikring av webservere med SSL og code signing.

Vi benytter PKI (Public Key Infrastructure) som vår kjerneteknologi og henter de beste løsninger fra globale partnere for anvendelse til brukervennlige produkter for det nordiske markedet. Vi leverer Virksomhetssertifikater og Ansattsertifikater, så vel som personsertifikater på både Standard og Høyt sikkerhetsnivå (nivå 3 og 4).

Commfides tilbyr over 70 forskjellige SSL sertifikater til alle typer servere og kommunikasjonskanaler. Vi sikrer over 5000 servere i Norge og er gjennom våre mange forhandlere landets største leverandør av SSL sertifikatene som sikrer publikums kommunikasjon med banker, bedrifter og offentlige virksomheters nettsider.