Certificate Policy (CP): Dokument som definerer regelverket og tjenestene til den CA som eier CP, samt rammevilkårene som rår (juridisk og teknisk).

Certificate Practice Statement (CPS): Dokument som definerer funksjonaliteten til en CA og den PKI CA inngår i. Et dokument som beskriver implementeringen av CP.

 

Fingeravtrykk for SHA256 CA

CP/CPS   Root cert sha256 fingerprint
CPN Enterprise SHA256 CLASS 3 * Engelsk Last ned dc 38 ac 1c b3 2a 5f 85 08 14 09 89 98 da d1 35 83 16 f4 86
CPN Person High SHA256 CLASS 3 * Engelsk Last ned 04 e5 f8 66 48 80 12 04 ea 3b 4c d2 1e e2 eb 75 bd cf 62 ca
CPN Person Standard SHA256 CLASS 3 * Engelsk Last ned 8a 8d 0f 2a 07 ed 2d 91 aa ff 58 24 2a 85 bd bc b4 04 d5 09
CPN RootCA SHA256 Class 3   Last ned e7 47 8c ea 79 5c b6 ab aa 1e 8b ae b5 08 a0 58 b4 8b 57 49
Sertifikatprofiler v. 1.6 Engelsk    

* Alle CAene over er signert av CPN RootCA SHA256 Class 3.

 

Fingeravtrykk for SHA1 CA

CP/CPS   Root cert sha1 fingerprint
Commfides Professional Network Root   Last ned 4f 92 9e 21 39 9d a6 c7 da 63 c6 3f b6 7b ae 98 83 81 45 2d
Commfides Person High Root ** Engelsk Last ned 85 97 de a1 e8 d6 b3 79 38 0f ab 89 a8 44 a5 d0 50 c3 3e 39
Commfides Person Standard Root ** Engelsk Last ned 03 48 2f fb 0f b8 34 93 48 ea 27 15 54 34 6b 0e 59 90 f1 84
Commfides Enterprise Norwegian Root ** Engelsk Last ned da 00 b1 b0 9d 2f 6b 8c e9 ac 5d 0b 4c 35 c8 0e 4f 7a 89 c6

** Alle CAene over er signert av Commfides Professional Network Root.

 

Click To Trust

Commfides er en godkjent utsteder av elektronisk ID av Nkom (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet).
Informasjon om de forskjellige sertifikatene finner du i CPSene over.
Click to trust og installere Commfides Professional Network Root.
Ved å gjøre dette vil du automatisk stole på alle elektroniske IDer som er utstedt av Commfides.
Dette gjøres ved å klikke på click to trust emblemet. Åpne filen og velg installer sertifikat og godta alle default verdier i wizarden.

Trenger du mer veiledning finner du det under support e-ID og Installasjon av Commfides Root sertifikat.

Link til Nkom (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet): www.nkom.no