// Viktig informasjon vedrørende levetid på SSL sertifikater