Vår gamle SSL Portal fases nå ut.

Dersom du ikke har brukernavn og passord til den nye portalen gjør følgende:

  1. Dersom du er ny kunde hos Commfides kan du bestille tilgang til den nye SSL Portalen her.
  2. Dersom du er en eksisterende kunde, men ikke har fått tilgang til ny SSL Portal ennå, be om brukernavn og passord på