Velkommen til våre nettsider. Vi setter pris på ditt besøk og din interesse for Commfides og våre tjenester. Vi garanterer at personlig informasjon behandles på en sikker måte. Commfides har som formål å sikre elektronisk kommunikasjon og vi driver vår virksomhet i henhold til europeiske og norske offentlige standarder.

Søk på nettstedet

Vår policy når du besøker vårt nettsted er at du er anonym. Vi innhenter ingen data om våre besøkende inntil du selv velger å gi oss informasjon om deg. Dette kan være for det formål å gi deg tilbakemelding på henvendelse eller som en obligatorisk del av å få utstedt et elektronisk sertifikat.

Søknad om utstedelse av elektronisk sertifikat (e-ID)

Personlig informasjon du oppgir for å få utstedt en e-ID benyttes kun til det angitte formål. I den grad det er en nødvendig del av tjenesten når du bruker din e-ID, å opplyse om din identitet, kan og vil vi utlevere personopplysninger til mottagere som har en dokumentert rett til å kreve disse opplysningene utlevert. Vi følger den til enhver tid gjeldende norsk lov for minimums lagringstid av data knyttet til utstedelse og bruk av e-ID. Vår behandling av persondata er meldt til Datatilsynet og vår sertifikatpolicy (CP) for kvalifiserte sertifikater er til enhver tid publisert på Nkom (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet) hjemmesider www.nkom.no.

Alle våre nettsider er sikret med SSL

Uavhengig av følsomhet er alle våre nettsider sikret med SSL sertifikater med markedets sterkeste kryptering. Dette gjør at din kommunikasjon med vårt nettsted er kryptert og beskyttet på best mulig måte.

Lagring av data

Alle data knyttet til utstedelse og bruk av e-ID lagres i sikre og dedikerte datarom. Commfides er siden 2010 ISO sertifisert i henhold til 27001-2013 av Det Norske Veritas. Sertifiseringen ivaretar og beskriver krav til etablering, implementering, drift, overvåking, gjennomgang, vedlikehold og forbedring av en organisasjons styringssystem for informasjonssikkerhet.

Endringer

Ved evt. endringer av vår policy for personvern, vil dette bli kunngjort på våre nettsider. Endring av policy knyttet til allerede utstedte sertifikater vil bare gjennomføres med bakgrunn i endrede krav eller pålegg fra norske eller europeiske myndigheter.

Sending av e-post

Hvis du sender e-post til Commfides vil vi bruke din adresse og relevante opplysninger i e-posten for besvare din henvendelse. Vi forbeholder oss retten til å lagre data fra e-posten for loggføring hos oss. Vi vil ikke formidle opplysninger fra e-post til tredjepart. Commfides krypterer alltid alle utgående e-poster innholdende sensitive opplysninger.