forst_ute_med_digital_signering_med_ansattsertifikater
Kjell Olav Skogen, daglig leder i Commfides.
Asbjørn Kristiansen, daglig leder i Mercell.

Hvert år inngås det over 5.000 kontrakter gjennom Mercells elektroniske verktøy for offentlige og private anbud. Sist høst lanserte selskapet sin kontraktsmodul for å lette kundenes oppfølging og kontroll med kontraktene. Nå følger selskapet opp og er den første som åpner for juridisk bindene digital signering med ansattsertifikater fra Commfides.


«Digitalisering gir enorme besparelser også i anskaffelsesprosesser», sier daglig leder Asbjørn Kristiansen i Mercell Holding AS. «Vi har lenge sett frem til å fullføre vår digitale verktøykasse ved å tilby kundene en ordentlig digital signeringsløsning som gir både juridisk bindende kontrakter og sørger for at den som signerer faktisk gjør det på veiene av virksomheten. Det er mange av de store innkjøperne som har ønsket seg en komplett håndtering av anskaffelsene inkludert signering og oppfølging og kontroll av avtalene som inngås gjennom oss. Med 5.000 kontraktsinngåelser årlig og i snitt 4 signatarer involvert i hver signering blir det 20.000 personer som skal signere hvert år. Vi er kjent med at spart tid til utskrift, signering, scanning, kontra signering for hånd, budbil, arkivering, versjonskontroll etc. utgjør nærmere kr 200 pr. manuell signatur. Hvis vi kan få flyttet kontraktsinngåelsene over til digital signering og oppfølging bidrar vi til å spare våre kunder for kr 40 mill. pr år og det er før vi tar miljøgevinsten og verdien av økt sikkerhet med i regnestykket», sier Kristiansen.


Den digitale signeringen gjøres med ansattsertifikater som leveres av Commfides. Det spesielle med disse sertifikatene er at de er e-ID på høyeste sikkerhetsnivå og samtidig knytter den ansatte til virksomheten de representerer. Commfides har spesialisert seg på løsninger for bedriftsmarkedet.

 

Digitalisering gir mange fordeler

«Mengden av privat og offentlige dokumenter som blir flyttet over til digitale kanaler vil øke sterkt i tiden fremover. Dette er en positiv utvikling som gir raskere, mer effektive og mer miljøvennlige arbeidsprosesser», sier daglig leder Kjell Olav Skogen i Commfides Norge AS, et norsk selskap som utsteder kvalifiserte sertifikater for elektronisk identitet. Men det er viktig at både brukervennligheten og sikkerheten ivaretas. Ansattsertifikatene som skal brukes i Mercells løsning er på høyeste sikkerhetsnivå og leveres på en USB-pinne. Dermed er det
Kjell Olav Skogen, daglig leder i Commfides. Asbjørn Kristiansen, daglig leder i Mercell.
ikke behov for kortleser og selve sertifikatet kommer med all nødvendig programvare og enkel brukerveiledning.


«Organisasjoner med mange dokumenter som krever signatur har mye å hente på å gå over til digital signering», sier Skogen, og trekker frem at regnestykket som Kristiansen viser til også gjelder for andre bransjer og formål.


Kontaktpersoner:
Kjell Olav Skogen, daglig leder, Commfides Norge AS. Telefon +47 901 59 235
Asbjørn Kristiansen, daglig leder, Mercell Holding AS. Telefon +47 911 67 376