Besøksadresse:
Fornebuveien 1
1366 Lysaker
Postadresse:
Postboks 405
1327 Lysaker

Hovednummer: +47 21 55 62 60


Salg:
Mandag - Fredag: 08:00 - 16:00
Tlf: +47 21 55 62 97
E-post:


Support SSL og e-ID:
Mandag - Fredag: 08:00 - 17:00
SSL Tlf: +47 21 55 62 99
e-ID Tlf: +47 21 55 62 96
E-post:
https://support.commfides.com


Administrasjon og faktura:
Mandag - Fredag: 08:00 - 16:00
Tlf: +47 21 55 62 98
E-post:


Sperring av e-ID:
Tlf: +47 21 55 62 80
E-post: