Commfides benytter blant annet Twitter for å holde våre kunder og samarbeidspartnere informert om ting som skjer.

Vi har i dag tre ulike Twitter-kontoer for ulike områder:

@commfides  - Generell informasjon fra Commfides
@commfideseid  - Informasjon om Commfides e-ID
@commfidesssl  - Informasjon om Commfides SSL