For mange er PKI og E-ID produkter relativt nye og ukjente områder.

For å ha de beste forutsetninger for et vellykket salg tilbyr vi alle forhandlere og partnere en produktiv gjennomgang og motivasjonsmøte i oppstarten (eller senere) for en god forståelse for PKI og E-ID som mål etter timen.

Innholdet i kursene varierer ut fra deres forkunnskaper og behov. Et standardoppsett kan se slik ut:

 

Innhold e-ID kurs:

  • Oversikt over E-ID-produktene.
  • Oversikt over potensielle målgrupper for E-ID
  • Lovverk og krav til E-ID, ut ifra hvilke oppgaver de skal løse
  • Bestillingsrutiner
  • Salgshjelp

For partnere med egen LCA (Verktøy for lokalt uttak av E-ID) tilbyr vi også opplæring av den.

Har dere egne ønsker for innholdet i kurset, vennligst send en e-post med deres forslag innen møtedatoen, så justerer vi innholdet.