// Hvilke krav stilles til innholdet i en CSR-fil?