// Skap et skille mellom jobb og privat med Ansatt-ID