// Bestilling av Virksomhetssertifikat for Interbank kommunikasjon