commfidesssl: Enkelte brukere opplever forsinkelser ved bestilling av noen av våre sertifikater i dag. Vi jobber med saken. Estimert til ca 4 timer.
commfidesssl: Enkelte brukere opplever forsinkelser ved bestilling av noen av våre sertifikater i dag. Vi jobber med saken. Estimert til ca 4 timer.

Twitter: http://twitter.com/commfidesssl/statuses/51251381906051072