commfides: SA11-130A: Microsoft Updates for Multiple Vulnerabilities http://1.usa.gov/kwM3n0
commfides: SA11-130A: Microsoft Updates for Multiple Vulnerabilities http://1.usa.gov/kwM3n0

Twitter: http://twitter.com/commfides/statuses/68010032561799169