Kontrakt logo

Signerer din virksomhet elektroniske anbud eller rapporterer til offentlige myndigheter, for eksempel via E-lisens eller Elhub? 

Ved å bruke Virksomhets- eller Ansattsertifikat ved signering og rapportering opptrer man i bedriftens navn, og ansatte unngår bruk av privat e-ID i jobbsammenheng. 
Det gir profesjonalitet og trygghet til alle parter ved at bedriften står som eier av seritfikatet og signaturen vil forplikte en juridisk enhet istedenfor en privatperson. 


Hva er fordelene med profesjonell e-signatur?

  • I motsetning til signering med privat e-ID kan begge parter være sikre på at signataren representerer virksomheten.
  • En e-signatur for bedrifter blir utstedt på fullmakt av signaturberettiget eller prokurist i selskapet. Dette gir en juridisk bindende signatur tilknyttet bedriften og anbudet kan ikke forkastes på grunnlag av tvil.

  • I sertifikatet står organisasjonsnavnet og nummeret, noe som bekrefter at det er en reell virksomhet bak signaturen Commfides utfører en omfattende validering mot Brønnøysundregisteret før sertifikatet blir utstedt. Det gir trygghet for alle parter at en uavhengig betrodd tredjepart går god for virksomheten.

  • Virksomhets- og Ansattsertifikater følger europeisk standard og lovgiving og er anerkjent og gyldig i andre EU land.


Hva er forskjellen på et Virksomhetssertifikat og et Ansattsertifikat?

  • Et Virksomhetssertifikat identifiserer selve bedriften, mens et Ansattsertifikat i tillegg også tydeliggjør hvem som signerer på vegne av bedriften.

  • Ansattsertifikatet er personlig for deg som ansatt. Det innebærer at det bare skal benyttes av den som det er utstedt til.

  • Det er en fordel å velge Ansattsertifikater dersom det er flere som skal signere. Da kan alle ha sitt personlige sertifikat og ikke trenger å ta med privat e-ID eller dele på et Virksomhetssertifikat.

Commfides samarbeider med Mercell Norge AS som er markedsledende i Nord-Europa innen løsninger og tjenester for elektroniske anbudsprosesser. Mercell anbefaler bruk av Commfides Virksomhets- og Ansattsertifikater for elektronisk signering av anbud og kontrakter i deres løsning.

Sammen tilbyr vi pakkepriser på Ansattsertifikater.

Bestillingsskjema Commfides Virksomhetssertifikat

Bestillingsskjema Commfides Ansattsertifikater