Priser på e-ID produkter:

 Commfides e-ID, 3 år 1180 NOK 
 Commfides Ansattsertifikat  Ta kontakt for pris 
 Commfides Virksomhetssertifikat    Ta kontakt for pris 

 

Priser på forsendelser:

 PUM (inkl. administrasjonsgebyr)   290 NOK 
 Reutsending av PUM (inkl. administrasjonsgebyr) ved retur     290 NOK 
 Standard PIN/PUK til Folkeregistrert adresse 0 NOK 

 

Krav til forsendelse med PUM (Personlig Utlevering med Mottakingsbevis):

 • PUM-sendingen må være adressert til én mottaker på mottakers privatadresse i Norge (Merk: mottakers navn i adressefeltet må være likt mottakers navn på godkjent legitimasjonsdokument)
 • PUM kan sendes til privateid postboks (Merk: Ikke postboks tilhørende firma)
 • PUM-sendinger kan ikke omadresseres til utlandet eller til firmaadresse.
 • Fullmakt gjelder ikke ved utlevering av en sending med Personlig Utlevering Mottakingsbevis
 • Hentefrist er 2 uker. Er sendingen ikke hentet innen fristen, blir den sendt i retur. Påminnelse blir sendt til mottaker etter 1 uke.

 

Godkjent legitimasjon og tilleggsdokumentasjon ved utlevering av PUM

 • Postens ID-kort
 • Norsk og utenlandsk pass
 • Norsk bankkort med legitimasjonsdel
 • Norsk utlendingspass og reisebevis
 • Norsk førerkort utstedt fra og med 01.01.98
 • Europeiske identitetskort – Identity card

Dersom legitimasjonen ikke inneholder fullt norsk fødselsnummer eller D-nummer (11 siffer) må fødselsnummeret/D-nummeret dokumenteres med et tilleggsdokument utstedt av offentlig instans, som f.eks. folkeregister eller ligningskontor. Har adressaten endret navn uten å ha godkjent legitimasjon på det nye navnet, må adressaten forevise godkjent legitimasjon både på sitt gamle navn og vigselsattest eller bekreftelse fra folkeregisteret som dokumenterer navneendringen.

Tilleggsdokumentasjon utover dette, herunder s.3 i utlendingspass og reisebevis samt eventuell arbeids-/oppholdstillatelse, vil ikke bli kopiert ved utlevering av PUM- sendinger.