Commfides e-ID har en levetid på 3 år.

Avtalen fornyes automatisk for en ny periode hvis den ikke sies opp med minimum 3 måneders varsel innen utløpsdatoen.

Dersom ingen oppsigelse foreligger innen oppsigelsestidens frist vil en ny e-ID bli utstedt i henhold til gjeldene vilkår.

Dersom kunden hever kjøpet etter at Kundens e-ID er sendt til distribusjon fra Commfides, vil Kunden bli belastet et gebyr for distribusjonen. Se link til priser i menyen til høyre.

Oppsigelse sendes skriftlig eller elektronisk signert til Commfides.

Kunden laster selv ned ny Commfides e-ID innen utgangen av levetiden til sin gamle e-ID.

Avtalen er underlagt reglene for forbrukerkjøp.