Ansattsertifikat

For å effektivisere arbeidsflyten og for å kunne utføre obligatoriske arbeidsoppgaver i mange av de offentlige systemene, trenger en ansatt å kunne identifisere seg elektronisk.

Et Ansattsertifikat er en elektronisk legitimasjon, som identifiserer både den ansatte og virksomheten vedkommende er ansatt i. Det er virksomheten som eier og har den nødvendige juridiske kontrollen på Ansattsertifikatet og som dikterer Ansattsertifikatets gyldighet, levetid og bruksområder.

Commfides USB-pinne

Standard funksjonalitet i Ansattsertifikat

Identifisering av ansatte

I kommunikasjon med det private eller offentlige, gjør Ansattsertifikatet at den ansatte, kan identifisere seg som ansatt i en virksomhet og ikke som privatperson.

Elektronisk signering som forplikter virksomheten

Elektronisk signering realiserer store gevinster for virksomheter, i form av effektivere arbeid og material- og tidsbesparelser.
Ansattsertifikatet eies av virksomheten og den elektroniske signaturen blir dermed juridisk forpliktende til selskapet, ikke til privatpersonen.

Enkel pålogging og bruk av offentlige tjenester

Den ansatte trenger kun USB-pinnen fra Commfides og den personlige PIN-koden for å logge på og bruke offentlige tjenester og registre. Eksempler på bruk er rapportering av momsoppgaver i Altinn, registrering av ansatte i NAV-systemet, registrering av sykefravær, tilgang til folkeregistret etc.

Dersom du ikke har en avtalt pris kontakt oss på telefon 21 55 62 97 eller epost til .