Commfides er en av tre norske utstedere av elektronisk ID og tilfredsstiller alle offentlige krav. En e-ID kan benyttes til elektronisk signering, kryptering og autentisering, både for privatpersoner, virksomheter, ansatte og automatiserte prosesser.

Eksempel på noen bruksområder er for Commfides e-ID sertifikater er:

  • Elektronisk signering av anbud og kontrakter på vegne av virksomheten
  • Juridisk bindende elektronisk signering av dokumenter, avtaler, automatiserte transaksjoner og prosesser
  • Tilgang til offentlige systemer (eks. Altinn, NAV, Skatteetaten) som brukes av de ansatte ved rapportering
  • Autentisering av virksomheten mot eksterne systemer som krever offentlig godkjent e-ID
  • Kryptering av dokumenter, filer og e-post som sikrer virksomheten mot tap og uautorisert innsyn til verdifull og sensitiv informasjon
  • Signering av utgående e-post

Les mer om de ulike e-ID sertifikatene under de forskjellige kategoriene til høyre, eller klikk her.