Det er et naturlig behov å vite hvem man forholder seg til, enten man handler varer på det lokale kjøpesenteret eller om man skal betale regninger på internett.

Du vet hvor butikken ligger og du er ofte på bankens hjemmeside, men hva med alle de andre stedene som verken er fysiske i nærheten eller websider du ofte besøker?

Flere opplever en usikkerhet til hvem man forholder seg til spesielt ved kjøp eller innleggelse av personlig informasjon alt fra medlemssider til offentlige sider på nett.

Hvordan kan man være trygg på at man gir opplysninger til dem man forutsetter er mottaker?

Måten dette løses på nett er ved hjelp av SSL sertifikater. Der har en uavhengig og tiltrodd tredjepart gått god for sammenhengen mellom hvem som eier domenet og selve domenet.

 

Et godt validert SSL sertifikat kan være med på å gi den nødvendige tilliten til siden slik at han benytter seg av tjenesten og er følgelig en god investering for tjenesteeieren som på side ønsker økt bruk og salg av sine tjenester.

Alle Commfides standard SSL sertifikater utstedes først etter en streng valideringssjekk mot de norske enhetsregistrene.

I tillegg til valideringen av virksomheten så krypterer også SSL sertifikatet forbindelsen mellom serveren og klienten, slik at informasjonen som sluttbruker legger inn på siden, blir oversendt kryptert. Informasjonsutvekslingen er dermed sikret.